Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Вторник, Ноември 21, 2017
-
ЗА СЪДА
НОВО В САЙТА

Според влезлия в сила на 12.07.2006г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (§ 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища.

Административен съд Търговище

Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.
.

.

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
КАНД 137/2017
от 16-11-2017 година

Административно дело 113/2015
от 15-11-2017 година

КАНД 141/2017
от 15-11-2017 година

Административно дело 151/2017
от 13-11-2017 година

Административно дело 174/2017
от 14-11-2017 година

Административно дело 119/2017
от 08-11-2017 година

Административно дело 151/2017
от 13-11-2017 година

-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище