Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Събота, Март 17, 2018
-
ЗА СЪДА
НОВО В САЙТА

ПРОВЕДЕ СЕ ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2017 г.

Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд гр. Търговище за изминалата 2017 година се проведе на 22.02.2018 г. от 11:30 часа в Зала №4 в съдебната палата на гр. Търговище. Гости на събранието бяха г-н Георги Чолаков - Председател на Върховния административен съд, г-жа Румяна Монова - Зам.-председател на Върховния административен съд, г-жа Силвия Петрова – Председател на Окръжен съд гр. Търговище и г-н Пламен Драганов – Председател на Районен съд гр. Търговище. На отчета присъстваха още съдии и съдебни служители на Административен съд – Търговище.

На вниманието на присъстващите Административният ръководител на съда г-жа Росица Цветкова представи доклада, като акцентира на основни въпроси, свързани както с правораздавателната дейност на съда, така и с организационни такива, които имат важно значение за адекватното функциониране на институцията.

В заключение на изложеното, Председателят на съда посочи, че постигнатото от Административен съд гр. Търговище е плод на съвместните усилия на ръководството и на екипа от мотивирани и компетентни съдии и служители, като отправи пожелание към тях да надграждат и усъвършенстват утвърдените добри практики.
.

.

ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ
АКТОВЕ
Административно дело 132/2017
от 16-03-2018 година

Административно дело 31/2018
от 14-03-2018 година

Административно дело 8/2018
от 14-03-2018 година

Административно дело 29/2018
от 14-03-2018 година

Административно дело 213/2017
от 13-03-2018 година

Административно дело 19/2018
от 12-03-2018 година

Административно дело 211/2017
от 09-03-2018 година

-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище