Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Събота, Февруари 23, 2019
-
ПРЕСЦЕНТЪР
>> Прессъобщения
2017-04-24-11:06На 24.04.2017г. встъпи в длъжност Росица Цветкова избрана от съдийската колегия на ВСС за административен ръководител – председател на Административен съд – Търговище.

Съдия Цветкова подписа във ВАС документ за встъпване.Тя е с над 16 години общ юридически стаж, от които над 15 години в органите на съдебната власт. До момента 10 години е била съдия в Административен съд Варна. Преди това е работила като съдия в Районен съд-Омуртаг, в Окръжна прокуратура град Търговище и като юрисконсулт.

Съдия Цветкова е завършила едногодишна магистърска програма за дипломирани юристи в Юридически факултет при ТУ Дрезден по правните аспекти на Европейската интеграция. Основното й образование е от юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“

При избора във ВСС съдия Цветкова е представила стратегия за приемане на времеви стандарти на Административен съд – Търговище. В този съд над 90 на сто от делата до сега са приключвали в рамките на три месеца. Нейната кандидатура е получила единодушна подкрепа от общото събрание на съдиите от Административен съд – Търговище.Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище