Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Четвъртък, Юни 4, 2020
-
ПРЕСЦЕНТЪР
>> Прессъобщения
2019-01-04-16:46

На 29.03.2019 г. /петък/ от 11:00 ч. се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд Търговище през 2018 г. Отчетът беше изнесен от председателя на съда – съдия Росица Цветкова в съдебна зала № 4 в сградата на Съдебната палата в гр. Търговище, пл. „Свобода“ № 1. На събитието присъстваха председателят на седмо отделение на Върховния административен съд на Република България – съдия Ваня Анчева, председателят на четвърто отделение на Върховния административен съд на Република България – съдия Татяна Хинова, и.ф. председател на Окръжен съд – Търговище – съдия Тихомир Петков, председателят на Районен съд – Търговище – съдия Пламен Драганов, Драгомир Сяров - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Търговище, както и председателят на Адвокатска колегия Търговище – адвокат Иван Иванов.

В отчета се акцентира върху основни въпроси от правораздавателната дейност на съда. В изложението на доклада се представиха статистически данни относно броя и движението на делата, натовареността на съдиите, кадровата обезпеченост, както и материално-техническите ресурси на съда. Направи се и анализ на качеството на постановените съдебни актове в резултат на институционния контрол. В обхвата на доклада намериха място още предприетите от съда инициативи, както и участието на съдии и съдебни служители в организирани и проведени обучения.

Гостите поздравиха председателя на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите през отчетната година добри резултати.
В заключение съдия Цветкова благодари на съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати, за спокойната работна обстановка и за взаимното доверие, като пожела здраве и още много успехи на всички.

В изпълнение на чл.93, ал.1 т. 15 от ЗСВ годишният доклад за дейността на Административен съд – Търговище е публикуван на интернет страницата на съда.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище