Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Понеделник, Декември 9, 2019
-
ПРЕСЦЕНТЪР
>> Прессъобщения
2017-07-04-15:47

Днес, Административен съд-Търговище, даде ход на адм.д.№2/2017г. по жалба на граждани от гр.Търговище, живущи на ул.“Бузлуджа“ №1 и №3, против законосъобразността на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ -Заповед №3-0-44/07.12.2016г. на кмета на Община Търговище за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ- „за обществено-обслужващи дейности“ в кв.93 по плана на гр.Търговище и инвестиционен проект, одобрени с Разрешение за строеж № РС-01-1-2/07.12.2016г., издадено от главния архитект на Община Търговище с възложител „П и П ИМПОРТ“ ООД гр. Търговище, представлявано от управителя Павлин Илиев.

При разглеждане на делото за неговото изясняване по същество, бяха уважени доказателствени искания на страните и допусната съдебно-техническа експертиза. С оглед необходимостта от време за изготвяне на заключението по допуснатата експертиза, делото е отложено за разглеждане в открито съдебно заседание за 26.09.2017г.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище