Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Понеделник, Декември 9, 2019
-
ПРЕСЦЕНТЪР
>> Прессъобщения
2018-02-23-10:27


Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд гр. Търговище за изминалата 2017 година се проведе на 22.02.2018 г. от 11:30 часа в Зала №4 в съдебната палата на гр. Търговище. Гости на събранието бяха г-н Георги Чолаков - Председател на Върховния административен съд, г-жа Румяна Монова - Зам.-председател на Върховния административен съд, г-жа Силвия Петрова – Председател на Окръжен съд гр. Търговище и г-н Пламен Драганов – Председател на Районен съд гр. Търговище. На отчета присъстваха още съдии и съдебни служители на Административен съд – Търговище.

На вниманието на присъстващите Административният ръководител на съда г-жа Росица Цветкова представи доклада, като акцентира на основни въпроси, свързани както с правораздавателната дейност на съда, така и с организационни такива, които имат важно значение за адекватното функциониране на институцията.

В заключение на изложеното, Председателят на съда посочи, че постигнатото от Административен съд гр. Търговище е плод на съвместните усилия на ръководството и на екипа от мотивирани и компетентни съдии и служители, като отправи пожелание към тях да надграждат и усъвършенстват утвърдените добри практики.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище