Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Сряда, Март 29, 2017
-
ЗА СЪДА
>> Вещи лица

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
 • Панайот Владимиров Петров, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
 • Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
 • Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
 • Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
 • Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
 • Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
 • Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
 • Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище – гинеколог.
 • Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
 • Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен химик, ДНК анализи.
 • Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
 • Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
 • Борис Петров Шахов, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното здраве“
 • Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.
 • Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
 • Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
 • Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
 • Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.
 • Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
 • Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
 • Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
 • Ирина Йорданова Вълчева, Търговище – магистър по психология, психотерапевт.
 • Боряна Александрова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
 • Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент, доктор, психолог.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
 • Недялко Николов Владимиров, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Мария Георгиева Попхристова, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Стоян Колев Стоянов, Търговище – счетоводна отчетност, общ и специализиран контрол.
 • Боян Костов Славов, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Милена Валентинова Петрова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
 • Кирил Руменов Кирилов, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Венета Петрова Иванова, гр. Попово, икономист.
 • Росица Георгиева Димитрова, гр. Попово – икономист.
 • Пламен Кирилов Пенчев, гр. Попово счетоводство и контрол, управление на корпоративни финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни и финансово-счетоводни експертизи и анализи.
 • Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт по финансово-счетоводни проблеми.
 • Иванка Николова Вачкова, гр. Попово – икономист-счетоводител.
 • Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
 • Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.
 • Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.
 • Марианка Николаева Чакърова, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
 • Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
 • Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
 • Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
 • Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.
 • Галина Донева Станчева, Търговище – икономист.
 • Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
 • Донка Спасова Мирчева, гр. Попово – икономист-счетоводител.
 • Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.
 • Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
 • Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
 • Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
 • Деню Костов Славов, Търговище – строителен техник, геодезист.
 • Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
 • Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
 • Петър Петров Папуров, Търговище – строителен техник, геодезия.
 • Инж. Веска Досева Дилова, Търговище – строителен инженер, ПГС.
 • Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище – архитект.
 • Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.
 • Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище – строителен инженер, ПГС, оценка на недвижими имоти.
 • Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
 • Здравко Атанасов Енчев, Търговище – строителен инженер.
 • Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
 • Татяна Христова Петкова, Търговище – техник по строителство и архитектура.
 • Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище – инженер-геодезист.
 • Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на недвижими имоти.
 • Валентин Димитров Мисирджиев, гр. Попово – строителен техник.
 • Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
 • Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
 • Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
 • Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
 • Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
 • Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел. инженер.
 • Инж. Йордан Събев Събев, Търговище – оценител на машини и съоръжения, икономист.
 • Инж. Пламен Стефанов Първанов, гр. Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
 • Димитър Петков Петков, Попово – техническа специалност.
 • Христо Михов Манев, Попово – техническа специалност, геодезист.
 • Ванюша Антонова Станкова, гр. Попово – техническа специалност.
 • Недко Данаилов Петров, гр. Попово – техническа специалност.
 • Анка Русева Динева, гр. Попово – техническа специалност.
 • Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
 • Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.
 • Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
 • Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.
 • Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.
 • Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
 • Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
 • Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
 • Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
 • Павлина Тодорова Колева, гр. Попово – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
 • Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
 • Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
 • Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
 • Мирослав Александров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.
 • Никола Рафаилов Русев, гр. Попово – археолог.
 • Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.

10. Клас „Други съдебни експертизи“
 • Вера Николаевна Кряколова, Търговище – педагог.
.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище