Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Събота, Февруари 23, 2019
-
ЗА СЪДА
>> Съдебен район
РАЙОНЕН СЪД / ПРОКУРАТУРА Омуртаг

ОБЩИНА  Омуртаг
Уеб адрес: www.Omurtag.naymex.com

Кметства:
 1. гр. Омуртаг;
 2. с. Беломорци;
 3. с. Българаново;
 4. с. Великденче;
 5. с. Величка;
 6. с. Веренци;
 7. с. Веселец;
 8. с. Висок;
 9. с. Врани кон;
 10. с. Голямо църквище;
 11. с. Горна Хубавка;
 12. с. Горно Козарево;
 13. с. Горно Новково;
 14. с. Горско село;
 15. с. Долна Хубавка;
 16. с. Долно Козарево;
 17. с. Долно Новково;
 18. с. Илийно;
 19. с. Железари;
 20. с. Звездица;
 21. с. Зелена морава;
 22. с. Змейно;
 23. с. Камбурово;
 24. с. Кестеново;
 25. с. Козма презвитер;
 26. с. Красноселци;
 27. с. Могилец;
 28. с. Обител;
 29. с. Панайот Хитово;
 30. с. Паничино;
 31. с. Петрино;
 32. с. Плъстина;
 33. с. Птичево;
 34. с. Пъдарино;
 35. с. Първан;
 36. с. Росица;
 37. с. Рътлина;
 38. с. Станец;
 39. с. Тъпчилещово;
 40. с. Угледно;
 41. с. Царевци;
 42. с. Церовище;
 43. с. Чернокапци

ОБЩИНА  Антоново
Уеб адрес: www.Antonovo.bg

Кметства:

 1. гр. Антоново;
 2. с. Банковец;
 3. с. Богомолско;
 4. с. Букак;
 5. с. Великовци;
 6. с. Вельово;
 7. с. Глашатай;
 8. с. Голямо Доляне; 
 9. с. Горна Златица;
 10. с. Градинка;
 11. с. Греевци;
 12. с. Девино;
 13. с. Длъжка поляна;
 14. с. Добротица;
 15. с. Долна Златица;
 16. с. Дъбравица;
 17. с. Изворово;
 18. с. Калнище;
 19. с. Капище;
 20. с. Китино;
 21. с. Коноп;
 22. с. Крайполе;
 23. с. Крушолак;
 24. с. Къпинец; 
 25. с. Кьосевци;
 26. с. Любичево;
 27. с. Малка Черковна;
 28. с. Малоградец;
 29. с. Манушевци;
 30. с. Мечово;
 31. с. Милино;
 32. с. Моравица;
 33. с. Моравка;
 34. с. Орач;
 35. с. Пиринец;
 36. с. Поройно;
 37. с. Присойна;
 38. с. Пчелно;
 39. с. Равно село;
 40. с. Разделци;
 41. с. Свирчово;
 42. с. Свободица;
 43. с. Семерци;
 44. с. Слънчовец;
 45. с. Стара речка;
 46. с. Старчище;
 47. с. Стеврек;
 48. с. Стойново;
 49. с. Стройновци;
 50. с. Таймище;
 51. с. Тиховец;
 52. с. Трескавец;
 53. с. Халваджийско;
 54. с. Чеканци;
 55. с. Черна вода;
 56. с. Черни бряг;
 57. с. Шишковица;
 58. с. Язовец;
 59. с. Яребично;
 60. с. Ястребино
.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище