Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Вторник, Юни 2, 2020
-
ЗА СЪДА
>> Съдии
Съдия Красимира Тодорова Цветкова
Завършила СУ "Климент Охридски" - магистър - спец. "Право", магистър - спец. "Европейско право", СА "Димитър Ценов" - магистър - спец. "Финанси".

Съдия Красимира Тодорова е председател на Административен съд - Търговище два последователни мандата /невъзможност за повече по закон - ЗСВ/ от основаването на съда до 24.04.2017г.

Работата й като административен ръководител е високо оценена от Висш Съдебен Съвет, в изарз на което при изтичане на втория й управленски мандат е поощрена с отличие "личен почетен знак: втора степен - сребърен" за безупречно и високо професионално изпълнение служебните задължения по всички показатели.

Работила е още като районен съдия, Председател на Районен съд - Омуртаг.
.
Съдия Албена Стефанова Панайотова

Завършила Бургаски свободен универиситет  през 1998г. - спец. "Право". Работила е като юрисконсулт и адвокат.
.
Съдия Иванка Пенева Иванова

Завършила РУ "Ангел Кънчев"  през 1999г. - спец. "Право". Работила е като юрисконсулт и адвокат.
.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище