Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
Четвъртък, Юни 4, 2020
-
КОНТАКТ
>> Кутия за предложения
Уважаеми посетители!
Във връзка с изпращането на съобщение чрез нашата Форма за предложения, Ви уведомяваме за следното:

Административен съд – Търговище, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, пл. „Свобода“ №1, е администратор на лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защита на лични данни).

В качеството на администратор, ние обработваме следните лични данни: име, е-mail адрес. Целта на обработваните данни е: осигуряване на възможност за осъществяване на контакт с Административен съд – Търговище и отправяне на предложения във връзка с дейността му.

Правното основание за обработването на данните е: Вашето свободно дадено съгласие.

Данни, които събираме се предоставят на доставчика на хостинг услуга, за целите на съхранение на данните. Последният не обработва данните по друг начин и декларира, че при работата си спазва стандартите и изискванията за защита на личните данни.
Срокът, за който съхраняваме данните Ви при отправени запитвания към нас е: в рамките на календарната година, в която е отправено запитването, освен ако няма друго правно основание за съхранение на данните за по-дълъг период.

В качеството си на субекти на лични данни гарантираме, че разполагате с всички права по смисъла на чл.13, пар.2, буква „б“ от Общия регламент.

Без да се засягат, които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорния орган, в държавата членка на обичайното местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Компетентен орган на територията на Република България е Комисията за защита на лични данни.

Предоставянето на данните е задължително за отправяне на предложение/съобщение до нас, чрез Формата за предложения на сайта ни. Без съгласие да ги обработим не бихме могли да получим Вашето съобщение. Попълването на данните, необходими за изпращането на съобщението/запитването, ще се третира от нас като изрично Ваше съгласие за обработване на данните Ви! Благодарим предварително за съдействието!


Вашето име *
Вашият E-mail *
Относно *
Текст *
.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище