Определение от 4.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.В. ***, против решение №225 от 27.10.2019 г. на ОИК Попово постановено на 28.10. 2019 г. по Протокол на ОИК от 28.10.2019 г. , с което на основание чл.452, ал.4 и ал.5 от Изборния са допуснати до участие във втори тур на изборите за кмет на община Попово кандидатът за кмет Л.Д.В. издигнат от местна коалиция „Движение заедно за промяна” и кандидатът за кмет Любомир Иванов Гущанов издигнат от ПП ГЕРБ , като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/ 2019 год. по описа на съда поради недопустимост на подадената жалба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд.