Административен съд - Търговище

Локално търсене
-
СПРАВКИ
Справки съдебни актове - указания за работа
Указания за работа със системата за справки - Съдебни актове, публикувани на страницата на съда.

Страницата предоставя информация за съдебните актове на Административен съд Търговище съгласно чл. 64 от ЗСВ (Закон за съдебната власт).Възможности за търсене:

Търсене по видове дела: избира се вид дело от падащия списък с етикет "Видове дела" и се натиска бутона "ТЪРСИ"

Търсене по номер на дело/година: посочва се номера на търсеното дело и се избира годината на делото в полето и падащия списък с етикет "Номер на дело/година" и се натиска бутона "ТЪРСИ"

Търсене на дела от определен период:
избират се стойностите на периода на търсене от контролите с етикет "Решение/Определение от период"
и се натиска бутона "ТЪРСИ"

Пример:
  • За Съдебни актове от 19.08.2010г. - избира се за Дата - 19, за Месец - 08, за Година - 2010г.
  • За Съдебни актове от месец февруари - избира се за Месец - 02, за година 2010г., за дата не се избира нищо
  • За Съдебни актове за цяла година - избира се само годината.
Търсене на дела по текст в документ: посочва се краткия текст /дума или кратко изречение/ в полето с етикет "Търсене на текст в документ" и се натиска бутона "ТЪРСИ"
  • Системата отвръща с резултат свързан със съвпадения на търсения текст и информацията за жалбоподател, ответник.
Комбинирано търсене: избират се /посочват се/ няколко критерия за търсене и според тях системата извежда резултат.
Пример: За дела - касационни от месец 01.2010г. се избира: Видове дела - касационни, Решение, Определение от период - за месец - 01, за година - 2010 и се натиска бутона "ТЪРСИ"

Забележка:
Системата е в състояние да реагира на неограничен брой комбинирани КРИТЕРИИ за търсене - след натискане на бутона "ТЪРСИ" и получаване на резултат може да се продължи с конкретизирането на заявката за търсене и т.н.

Важно:
След получаване на резултат от търсене е важно да се натисне линка  - "Изчисти филтъра", който се появява до бутона "ТЪРСИ" и тогава да се продължи с следваща съвсем различна заявка за търсене.
.

Административен съд - ТърговищеАдминистративен съд - ТърговищеАдминистративен съд - Търговище
-
Административен съд - Търговище
За контакти:
+359601/6 22 64
Начало | За съда | Контактна форма | Карта на сайта
2008 © www.Admcourt-trg.org

Административен съд - Търговище